Diumenge de Rams en la Passió del Senyor

Diumenge que ve comença la Setmana Santa amb “el Diumenge de Rams en la Passió del Senyor”, o “Diumenge de la Passió del Senyor o de Rams”. Es commemora l’entrada del Senyor a Jerusalem i la solemne proclamació de la Passió. En la processó d’entrada se subratlla que ha arribat ja “l’hora” que Jesús, com a Messies i Serf (Servent), entri a Jerusalem i passi, “pasqua”, per la passió-mort-resurrecció, per a salvar la humanitat. La comunitat cristiana, amb cants d’aclamació a Jesús, el Messies, i agitant palmes, professa la seva fe, que la creu i la mort de Crist són una victòria. El color vermell de les vestidures d’aquest dia ens mostra la mort del Màrtir, Jesús i la seva Victòria. La proclamació de l’Evangeli de la Passió és una altra característica d’aquest diumenge. Des d’antic es va adoptar el costum que la proclamació de l’Evangeli de la Passió del Senyor, la fessin tres lectors distints: el qui fa de Jesús, el qui actua de cronista i el qui personifica els altres interlocutors de la passió. “Senyor, feu que el poble cristià s’afany amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s’acosten“.

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva (p. 11)

You may also like...

Translate »