Daily Archive: abril 16, 2017

OCTAVA DE PASQUA

Tots els dies de l’octava de Pasqua constitueixen per a la litúrgia com un sol dia amb el Diumenge de Resurrecció.       Per això, en el prefaci i en els diversos embolismes de la Pregària...

OCTAVA DE PASCUA

  Todos los días de la octava de Pascua para la liturgia constituyen como un solo día con el Domingo de Resurrección.    Por ello en el prefacio y en los diversos embolismos de...

Tridu Pasqual

“El Tridu sant pasqual de la Passió i Resurrecció del Senyor és el punt culminant de tot l’Any litúrgic. La preeminència que té el diumenge en la setmana, la té la solemnitat de la...

Triduo Pascual

“El Triduo santo pascual de la Pasión y Resurrección del Señor es el punto culminante de todo el Año litúrgico. La preeminencia que tiene el domingo en la semana, la tiene la solemnidad de...

Translate »