Tridu Pasqual

“El Tridu sant pasqual de la Passió i Resurrecció del Senyor és el punt culminant de tot l’Any litúrgic. La preeminència que té el diumenge en la setmana, la té la solemnitat de la Pasqua en l’Any litúrgic” (Normes universals sobre l’Any litúrgic i sobre el Calendari, 18). Es va començar a preparar la celebració d’aquest diumenge de Pasqua amb dos dies de dejuni, el divendres i el dissabte, donant origen al Tridu Pasqual, del que donen testimoniatge escriptors del s. III. Sant Agustí l’anomena “Pasqua de Crist, mort, sepultat i ressuscitat”, entenent com unitari el misteri de la Pasqua. La Missa vespertina del Dijous Sant, del Sopar del Senyor, és el pròleg o introducció al Tridu Pasqual que acaba amb les Vespres del Diumenge de Resurrecció. Aquests tres dies són com un únic dia: el Divendres i el Dissabte Sant no se celebra l’Eucaristia, fins que amb la Vetlla Pasqual es comença ja la celebració del dia tercer i definitiu. “El Divendres Sant de la Passió del Senyor i, segons l’oportunitat, també el Dissabte Sant fins a la Vetlla Pasqual, a tot arreu se celebra el sagrat dejuni de Pasqua” (Normes universals… 20).

La Vetlla pasqual, mare de totes les Vigilies (St. Agustí), model de tota celebració litúrgica

 “No hi és aquí. Ha ressuscitat tal com ho havia predit”. La proclamació de la Resurrecció és la Paraula central, l’única Paraula de la nostra fe. A aquesta Paraula central hi ha tres respostes: “La Litúrgia de la Llum”, lucernari, foc i ciri que es beneeixen, el pregó pasqual. Aquesta Litúrgia de la Llum ens ajuda a la preparació de la Iniciació cristiana (baptisme-confirmació) i a la celebració de l’Eucaristia: la Llum és Crist i darrera d’aquesta Llum tot el poble en processó, com un èxode simbòlic cap a la pàtria. La proclamació de la Resurrecció del Senyor, el Ciri encès, Crist Ressuscitat i Gloriós, a la seva Llum es proclamen les lectures de l’Antic i del Nou Testament, que brillen amb nou resplendor. “La Litúrgia baptismal”, celebració del baptisme-confirmació, és la segona resposta a la Paraula de la Resurrecció. Renovació del baptisme, vots religiosos, matrimoni… “La Litúrgia eucarística”, l’Església respon a la proclamació de la Resurrecció i a les altres lectures celebrant el sacrifici eucarístic. Déu parla i l’Església respon, l’Espòs parla i l’esposa respon.Santa Paqua del Senyor!

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva (p. 12).

You may also like...

Translate »