Claretians, fills del Bisbat de Lleida, que serán beatificats el día 21 d’octubre de 2017, a la Sagrada Familia de Barcelona.

Claretians, fills del Bisbat de Lleida, que serán beatificats el día 21 d’octubre de 2017, a la Sagrada Familia de Barcelona.

You may also like...

Translate »