Daily Archive: Febrer 21, 2018

DIUMENGE II DE QUARESMA

“Diumenge de la transfiguració del Senyor”. Els deixebles albiren la glòria del rostre del Senyor i la missió del Messies, en el baptisme del Jordà, rep la seva confirmació a la muntanya de la...

DOMINGO II DE CUARESMA

“Domingo de la transfiguración del Señor”. Los discípulos vislumbran la gloria del rostro del Señor y la misión del Mesías en el bautismo del Jordán, recibe su confirmación en la montaña de la transfiguración...

Traductor