Daily Archive: Març 7, 2018

DIUMENGE IV DE QUARESMA

“Dominica laetare”. Es diu així pel cèlebre introit: Laetare Ierusalem (Is 66,10-11) que té una joiosa i entranyable melodia gregoriana. Aquest Diumenge anticipa el goig de la Pasqua i és comun respir dins de la Quaresma i un preludi de la solemnitat...

DOMINGO IV DE CUARESMA

“Dominica Laetare” Se llama así por el célebre introito:Laetare Ierusalem (Is 66,10 – 11) con gozosa y entrañable melodía gregoriana. Este domingo anticipa el gozo de la Pascua y es como unrespiro dentro de la Cuaresma y un preludio de la solemnidad...

Traductor