Daily Archive: Octubre 31, 2018

2018 – TOTS SANTS

L’Esperit Sant Sant, en tant que és l’amor de Déu, vessat en els nostres cors (Rm 5,5) santifica constantment l’Església del Senyor. La santedat inaccessible de Déu s’ha comunicat pel Fill i l’Esperit Sant...

2018 – TODOS LOS SANTOS

El Espíritu Santo Santo, en tanto que es el amor de Dios, derramado en nuestros corazones (Rm 5.5) santifica constantemente la Iglesia del Señor. La santidad inaccesible de Dios se ha comunicado por el...

Traductor