Monthly Archive: Març 2019

2019 – DIUMENGE IV DE QUARESMA

Dominica Laetare Aquest Diumenge quart de Quaresma, es diu “Laetare”, per raó de l’antífona gregoriana de l’introit de la Missa, treta del llibre del profeta Isaïes (Is 66,10). El cèlebre introit ens fa elevar...

2019 – DIUMENGE II DE QUARESMA

Diumenge de la Transfiguració del Senyor Lluc és l’únic que menciona quelcom sobre el contingut de la conversa de Jesús amb Moisès i Elies: “parlaven del traspàs d’ell que s’havia d’acomplir a Jerusalem“, per...

Traductor