Monthly Archive: Octubre 2019

2019 – Tots Sants

L’Esperit Sant, en tant que és l’amor de Déu, vessat en els nostres cors (Rm 5,5) santifica constantment l’Església. La santedat inaccessible de Déu s’ha comunicat pel Fill i l’Esperit Sant en l’Església i...

2019 – Todos los Santos

El Espíritu Santo, en tanto que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones (Rm 5,5) santifica constantemente la Iglesia del Señor. La santidad inaccesible de Dios se ha comunicado por el Hijo...

Traductor