2019 – Festa del Beat a Lleida

En la festa del Beat Francesc Castelló s’anuncia que a finals d’any Lleida presentarà a Roma el procés per beatificar a 169 màrtirs de la persecució religiosa de la Guerra Civil Lleida.- La capella...