Monthly Archive: Novembre 2019

2019 – DIUMENGE I D’ADVENT

Diumenge de l’adveniment del Fill de l’home  A la primera lectura, Isaïes contempla, a manera de processó, els pobles ascendint a la muntanya de Sió “totes les nacions hi fluiran“. Els pobles hi pugen...

2019 – DOMINGO I DE ADVIENTO

Domingo del advenimiento del Hijo del hombre  En la primera lectura, Isaías contempla, a modo de procesión, los pueblos ascendiendo al monte Sión: “Hacia él confluirán todas las naciones“. Los pueblos suben a la...

2019 – ADVENT

Espiritualitat de l’Any litúrgic           L’Església té la seva pròpia ESPIRITUALITAT, que és la que brolla de la celebració de “l’obra salvífica del seu diví Espòs” i això ho fa “en dies determinats al...

2019 – ADVIENTO

Espiritualidad del Año litúrgico           La Iglesia tiene su propia ESPIRITUALIDAD, que es la que brota de la celebración de “la obra salvífica de su divino Esposo“, y esto lo hace “en dias determinados...

2019 – Tiempo de Adviento

El  Año Litúrgico comienza donde termina, ya que no tiene fin en sí mismo. Es un ciclo jamás cerrado, abierto siempre y dispuesto sabiamente de tal manera que su final coincide con su principio....

Traductor