Els Goigs

AMB LLETRA DE LLUÍS BADIA, MÚSICA DEL P. ODILÓ M. PLANÀS I XILOGRAFIES DEL P. ORIOL M. DIVÍ
Aquests singulars goigs en honor del Beat Francesc Castelló, van ser editats amb motiu de la beatificació del jove fejocista lleidatà celebrada a Roma,  pel recordat papa Joan Pau II, l’11 de març de l’any 2001.
ESTRENATS EL 24 D’ABRIL DE 2001
L’estrena dels goigs tingué lloc el 24 d’abril d’aquell mateix any, amb ocasió dels actes celebrats a Lleida en acció de gràcies per dita beatificació. La presentació tingué lloc a l’església de Sant Llorenç, a càrrec de Mn. Joan Roig, rector d’Ulldemolins i expert en el món dels goigs. La capella de música de Sant Llorenç sota la direcció de Lluís M. Virgili, amb acompanyament a l’orgue a càrrec de l’organista de la catedral de Lleida José L. Olaechea, fou l’encarrega d’interpretar-los per primera vegada.
EDITATS PER I’IMPREMTA ROIG CAMPS DE MALLORCA
Els goigs van ser encomanats per la Comissió Pro Beatificació de Francesc Castelló a l’Impremta Roig Camps de Mallorca, havent fet un tiratge de 200 exemplars en paper especial, 100 d’ells coloroejats a ma i una edició popular de 2.000 exemplars.
L’autor de la lletra fou el ja traspassat Lluís Badia, fejocista com el jove màrtir i autor de mols altres goigs. Seguint els canons clàssics en la composició gogista, Lluís Badia glosa la vida del Beat, el seu testimoniatge i martiri, profunditzant amb ella i contagiant-nos amb un missatge de serenor i pau.
En quan a la melodia del monjo de Montserrat Odiló M. Planàs, cal qualificar-la com a excel·lent, que conjuminat amb l’ornamentació realitzada al boj pel també monjo Oriol M. Diví, mestre en l’art de la xilografia, ens dona com a resultat uns digna peça de goigs en homenatge al jove màrtir i beta lleidatà.
El P. Diví ens presenta en l’estampació dels goigs un magistral retrat del màrtir, acompanyat per dos àngels que són portadors un de la palma del martiri i l’altre del lliri de la puresa. Ornamenta l’orla amb símbols florals i palmes martirials i sota aquests,  en el centre, l’escut de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i a banda i banda l’incomparable silueta de la Seu Vella de Lleida i una flama de la fe, amb els evangelis al fons.
ES CANTEN EN LA CELEBRACIÓ DE LA SEVA FESTA
Els “Goigs del Beat Francesc Castelló” és canten en totes les actes que se celebren en la Catedral i en l’església de Sant Pere de Lleida en honor seu. Goigs que tenen un singular protagonisme en la celebració de la seva festa el 28 de setembre i al dia següent, en els actes que se celebren anualment a la capella del Cementi de Lleida i davant la fosa comuna on reposen les seves despulles, en la commemoració del martiri. També es canten a l’església de Sant Pere en la Missa que tots els anys s’hi celebra l’11 de març, en l’aniversari de la seva beatificació.
Translate »