2019 – DIUMENGE IV DE QUARESMA

Dominica Laetare Aquest Diumenge quart de Quaresma, es diu “Laetare”, per raó de l’antífona gregoriana de l’introit de la Missa, treta del llibre del profeta Isaïes (Is 66,10). El cèlebre introit ens fa elevar...

Traductor