2020 – Text oficial català de les Lletanies Lauretanes amb tres noves invocacions

You may also like...

Traductor