Beato Francisco Castello Aleu Blog

2016 – SALMOS DE JERUSALÉN : Salmo 86

Es un Salmo muy querido en la Liturgia de los Horas. Es el canto a la Esposa del Cordero. Un himno a la universalidad de la Iglesia. Canta la Jerusalén del cielo: “En cambio,...

2016 – Salms de Jerusalem : Salm 86

Un Salm molt estimat en la Litúrgia de les Hores. És el cant a l’Esposa de l’Anyell. Un himne a la universalitat de l’Església. Canta la Jerusalem del cel: “En canvi, la Jerusalem del...

2016 – SALMS DE JERUSALEM : SALM 47

  Si el Salm 44 és el cant a la bellesa del Senyor Ressuscitat, el Salm 47 canta la bellesa de la ciutat de Déu que és l’Església, la terrenal i la celestial. És...

2016 – SALMOS DE JERUSALÉN : Salmo 47

Si el Salmo 44 es el canto a la belleza del Señor Resucitado, el Salmo 47 canta la belleza de la ciudad de Dios que es la Iglesia, la terrena y la celestial. Es...

2016 – SALMS DE JERUSALEM

Introducció Els Salms de Jerusalem són molt estimats en la Litúrgia de les Hores Santes ja que conflueixen en ells molts temes cristològics, eclesiologics i també marians. Tots ells celebren la ciutat de Déu,...

Translate »