DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

“Domingo del Shemá Israel, escucha, Israel“. No hay diferencia entre la antigua y nueva alianza entre el primer mandamiento y el otro parecido al primero. Israel, supo expresar muy bien estos dos mandamientos: “amarás...

2018 – TOTS SANTS

L’Esperit Sant Sant, en tant que és l’amor de Déu, vessat en els nostres cors (Rm 5,5) santifica constantment l’Església del Senyor. La santedat inaccessible de Déu s’ha comunicat pel Fill i l’Esperit Sant...

Traductor